Zoran Jelenc

Zoran Jelenc je psiholog in doktor pedagoških znanosti, nekoč pa je bil tudi učitelj violine in violist v simfoničnem orkestru RTV Slovenije.

Slavko Pregl

Slavko Pregl je eden najbolj branih slovenskih pisateljev, založnik in urednik. Je predsednik Društva slovenskih pisateljev in direktor Javne agencije za knjigo. Po stroki je ekonomist, 25 let je bil zaposlen v Mladinski knjigi, nato desetletje kot samostojni založnik, nekaj let pa je imel status samozaposlenega v kulturi.

Nataša Kuštrin Tušek

Voditeljica šolske knjižnice Šolskega centra in Gimnazije Nova Gorica je gonilna sila Društva bibliotekarjev Primorske.

Ivan Pehar

Od leta 1991 je ravnatelj Mestne knjižnice Zadar, ene od najbolj inovativnih in največkrat nagrajenih hrvaških splošnih knjižnic. Študiral je v Zadru in Baslu (Švica) in leta 1975 diplomiral iz nemškega jezika in književnosti ter pedagogike.

Net generacija

Net generacija (angl. net generation, Net Gen) je razširjena oznaka za generacijo, ki se je rodila in raste sočasno z osebnimi računalniki in internetom. V ZDA se to dogaja že od sredine osemdesetih let prejšnjega stoletja dalje, pri nas pa od prve polovice devetdesetih let naprej.

Dr. Borjana Hristova

Prof. dr. Borjana Hristova je rojena Sofijčanka. Diplomirala je iz bolgarščine in angleščine na sofijski univerzi “Sv. Kliment Ohridski”. Leta 1975 se je zaposlila v Bolgarski nacionalni knjižnici “Sv. Cirila in Metoda”.