CRIS in JSON

Spletne aplikacije E-CRIS, ki predstavljajo raziskovalno dejavnost držav, vključenih v sistem COBISS.Net, omogočajo dostop do podatkov v formatu XML, prilagojenem za komunikacijo med računalniki. Do podatkov dostopajo interne aplikacije IZUM-a in tudi različne aplikacije znanstvenih institucij. V letu 2016 smo jim omogočili dostop do razširjenega nabora podatkov v formatu JSON.

Strukturna kriza avtorske pravice, 2. del

Avtorska pravica je vrsta intelektualne lastnine. Beseda “avtorska pravica” ni najbolj posrečen prevod izraza “copyright” (pravica do kopiranja izvoda), hkrati pa je tudi zavajajoča, kot da bi bil osrednja oseba avtor, ne pa imetnik pravice do kopiranja. Avtor je vsekakor imetnik moralne avtorske pravice, vendar je zelo redko tudi imetnik materialnih pravic. Moralne avtorske pravice nimajo tržne vrednosti in so s stališča družbenega sistema, v katerem šteje le denar, nepomembne. Stališče do avtorske pravice je odvisno tudi od poslovnega modela, kot sta npr. model “dolgega repa” ali model “zastonj”.

Regionalna konferenca OCLC/EMEA

OCLC/EMEA prireja redne letne regionalne konference. Konferenca z naslovom “The Selfie Generation: Their Digital Lives, Social Spaces and Education Needs” je bila marca 2016 v Madridu.

NT konferenca 2016

Microsoftova NT konferenca, na kateri se srečujejo strokovnjaki s področij informacijskih tehnologij in poslovnega sveta, velja za enega od osrednjih IT-dogodkov v Sloveniji. Letošnja, že enaindvajseta konferenca je potekala od 16. do 18. maja 2016 v Portorožu.