Bibliografski zapisi za e-knjige založbe Springer v COBIB.SI

V prispevku poročamo o uvozu bibliografskih zapisov za elektronske knjige založbe Springer v COBIB.SI, ki so javnosti dostopni od 3. 10. 2009. Pobudo za uvoz zapisov je dala Centralna tehnična knjižnica Univerze v Ljubljani. Predmet uvoza je 9.411 bibliografskih zapisov v formatu MARC 21.

Bolgarske knjižnice od srednjega veka do danes

Kratek pregled zgodovine in strukture bolgarskega knjižničarstva želi informirati o knjižnični skupnosti, ki se postopoma vključuje v mednarodno mrežo COBISS.Net. Predstavljeni so začetki bolgarskega knjižničarstva ter njegovo širjenje v samostojni Bolgariji. Podrobneje je opisan razvoj po drugi svetovni vojni, ko je šlo knjižničarstvo skozi razmere hude ideologizacije, vendar tudi širokopotezne institucionalizacije.

Modrost kot predmet informacijske znanosti

Raziskave modrosti so postale popularne zlasti v zadnjih dveh desetletjih in splošno sprejeta definicija modrosti še ne obstaja, obstaja pa konsenz, da je modrost koncept, ki ga je mogoče preučevati z različnih vidikov, podobno kot informacije. Izvedena je metaanaliza izbranih virov s področja nevropsihologije in informacijske znanosti, ki priznavajo modrost kot legitimen predmet proučevanja. Za reševanje problemov in za prilagajanje na spremembe v okolju so bistvenega pomena inteligentnost, znanje in modrost ter spomin kot njihova psihična osnova.

Zoran Jelenc

Zoran Jelenc je psiholog in doktor pedagoških znanosti, nekoč pa je bil tudi učitelj violine in violist v simfoničnem orkestru RTV Slovenije.

Bibliografski zapisi v spletnem okolju: poročilo o raziskavi RIN

Knjižnični katalogi so stari toliko kot prve zbirke knjig ali njihovih predhodnic v najrazličnejših oblikah in na najrazličnejših materialih. Veliko stoletij, pravzaprav tisočletij so nastajali podatki o podatkih (zbirkah gradiva) z namenom, da potencialnim uporabnikom omogočijo pregled nad podatki ter na določen način tudi popularizirajo uporabo katalogov.