Védenje v vedênju

Avtor v svojem prispevku prikaže problem znanstvenega definiranja človeškega vedenja skozi relacijo med vedenjem in telesom na eni ter družbenimi pravili na drugi strani. Znanstvene razlage človeškega vedenja operirajo bodisi z biološkim, fiziološkim oziroma medicinskim pojmovanjem telesa, ki determinira vedenjske vzorce bodisi z družbenimi, kulturnimi oziroma duhovnimi bitnostmi.

Knjižničarstvo na Madžarskem

S spremembo družbenega sistema so se madžarske knjižnice znašle v novih razmerah in mnoge so prenehale delovati. Z novo knjižnično zakonodajo so bile med drugimi novostmi “javne knjižnice” in “zavodi za knjižnice”, ki imajo strokovno in koordinacijsko vlogo, uvedena pa je bila tudi državna mreža za medknjižnično izposojo, v katero je vključenih 56 velikih knjižnic.

Ivan Pehar

Od leta 1991 je ravnatelj Mestne knjižnice Zadar, ene od najbolj inovativnih in največkrat nagrajenih hrvaških splošnih knjižnic. Študiral je v Zadru in Baslu (Švica) in leta 1975 diplomiral iz nemškega jezika in književnosti ter pedagogike.

Konferenca DSI_2008

Od 9. do 11. aprila 2008 je v Kongresnem centru Grand hotela Bernardin v Portorožu potekala 15. konferenca Dnevi Slovenske Informatike 2008 z naslovom Interoperabilnost kot izziv informatiki, ki jo je organiziralo Društvo slovenskih informatikov.

Konferenca STC TransAlpine Chapter 2008

Od 16. do 18. aprila 2008 je HERMES Softlab v Ljubljani gostil letno konferenco STC TransAlpine Chapter Annual Conference 2008 in delavnico srednjeevropske podružnice TAC1 (TransAlpine Chapter) Združenja za tehnično komunikacijo (Society for Technical Communication – STC).