Bibliografije raziskovalcev v sistemu COBISS.SI

Predstavljena je metodologija vodenja bibliografij raziskovalcev v sistemu COBISS.SI. Za enolično identifikacijo raziskovalcev se uporablja šifrant raziskovalcev, preko katerega so vzpostavljene povezave z uradnimi evidencami izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri ARRS ter z informacijskim sistemom o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji (SICRIS).

Tehnologije za COBISS

Za nemoteno delovanje sistema COBISS je potrebna najboljša računalniška in komunikacijska tehnologija, še posebej danes, ko uporabniki pričakujejo, da servisi COBISS delujejo nemoteno 24 ur vse dni v tednu.

Referenčni servis Vprašaj knjižničarja v sistemu COBISS.SI

Predstavljen je kooperativni referenčni servis Vprašaj knjižničarja, v katerem sodeluje 11 institucij in je uradno začel delovati 1. januarja 2005 v sistemu COBISS.SI. Prikazana je zgodovina servisa – od prvih idej v letu 2001 ter organizacija, pravila in delovanje servisa, ki ponuja poleg e-pošte še novo obliko referenčne storitve, to je klepet po spletu.

Netgeneracija in prihodnost knjižnic

Netgeneracija, rojena po letu 1982, je nasledila predhodne tipične generacije (generacijo X, povojno generacijo, starejšo generacijo) in se od njih razlikuje po tem, da raste skupaj z osebnimi računalniki in internetom. V povezavi z IKT je razvila drugačne navade in “nadbesedilno pamet”.