Stanje avtomatizacij knjižnic v Črni Gori

Do leta 1992 so bile nekatere črnogorske knjižnice vključene v knjižnični informacijski sistem Zveznega komiteja za znanost, tehnologijo in informatiko, ki ga je gradil IZUM. Kasneje sta Centralna narodna knjižnica Đurđe Crnojević s funkcijo nacionalke in Univerzitetna knjižnica v Podgorici uporabljali programsko opremo COBISS.

Avtomatizacija knjižnic v Makedoniji

Poleg Nacionalne in univerzitetne knjižnice sv. Klimenta Ohridskega (NUB) obstaja v Makedoniji mreža okrog 200 knjižnic. Prvi začetki avtomatizacije knjižnic segajo v leto 1977, resne korake pa predstavlja vključitev v projekt Sistem znanstvenih in tehnoloških informacij Jugoslavije in knjižnično- dokumentacijski informacijski sistem (SNTIJ/BIS), ki pa je leta 1991 razpadel.