Marjan Pungartnik

Marjan Pungartnik, z Legna pri Slovenj Gradcu, je maturant Gimnazije Ravne na Koroškem in diplomant novinarstva na FDV.

Konferenca ALA 2005

V okviru letošnjega strokovnega srečanja združenja ameriških knjižnic, ki je bilo organizirano v Chicagu od 22. do 29. junija 2005, sem se najprej udeležila dvodnevne predkonference, ki jo je organizirala sekcija ALCTS.