Analiza slovarja ODLIS s programom Pajek

Na spletu najdemo več slovarjev za različna področja, v katerih so posamezni pojmi (besede, izrazi) opisani/razloženi z drugimi pojmi iz slovarja. S tem je določen slovarski graf nad pojmi. Kot primer smo vzeli slovar ODLIS (Online Dictionary of Library and Information Science), ki je na spletu prostodostopen.

Informacijska infrastruktura vse v enem

V prispevku so opisane osnovne značilnosti in možnosti uporabe sistemske strežniške programske opreme Windows Small Business Server 2003, ki jo je proti koncu leta 2003 izdal Microsoft in predstavlja celovito rešitev na področju informacijske infrastrukture predvsem v manjših okoljih.

Niko Schlamberger

Strojni inženir po izhodiščni izobrazbi je le nekaj začetnih izkušenj pridobival v strojni industriji, sicer pa je bil med prvimi pri nas, ki so se soočili z informacijsko tehnologijo.