Obdelava starih in redkih knjig v Knjižnici Matice srbske

Knjižnica Matice srbske (BMS) je večji del svoje zbirke starih in redkih publikacij vnesla v elektronski katalog. Programsko rešitev, ki je temeljila na začasno dodanih poljih 370–379, je uporabljala za opis starih in redkih knjig ter za pripravo tiskanih katalogov.

Mag. Katarina Puc

Danes je predvsem eden od motorjev naše nosilne nevladne organizacije na področju informacijske dejavnosti Slovenskega društva Informatika, v okviru katere je zasnovala in vodi sekcijo za jezik.

XML Europe 2004

Letošnja konferenca XML Europe 2004 je potekala v kongresnem centru RAI v Amsterdamu od 18. do 21. aprila 2004, istočasno s konferenco Seybold za področje založništva.