Ustvarjanje organizacijskega znanja in ljudje

V slovenskih podjetjih sta koncepta menedžment popolne kakovosti in preoblikovanje poslovnih procesov (reinženiring) necelovito, pomanjkljivo in preveč tehnično obravnavana, pri čemer je njun cilj povečanje učinkovitosti poslovanja! V podjetjih primanjkuje še koncept učeče se organizacije, ki poudarja povezanost ljudi s poslovnim procesom. Prav tako niso predvidene potrebne spremembe v organizacijski kulturi in vrednotah, kar je pogoj za uspešno uveljavitev vseh treh konceptov.

Dr. Pavel Gantar

Dr. Pavel Gantar iz Gorenje vasi pri Škofji Loki je magister politologije (Univerza v Ljubljani) in doktor sociologije (Univerza Zagrebu).