Informatizacija doma

Opisan je način informatizacije doma. Smernice bi se morale razlikovati od tistih, ki veljajo za informatizacijo pisarne. Glavni namen informatizacije pisarne je delovna učinkovitost, medtem ko je lahko glavni namen informatizacije doma zabava.

Kakovost po ISO 9001:2000

S hitrim tehnološkim razvojem ter vse večjimi zahtevami po kakovosti so se razvijali tudi standardi za obvladovanje sistemov kakovosti. Eni izmed takšnih so standardi družine ISO. Tudi v Sloveniji se vse več organizacij odloča za vzpostavitev sistema kakovosti po ISO 9000 ter pridobitev certifikata.

Dr. Aleksandra Kornhauser

Najpogosteje se predstavi kot redna profesorica na Naravoslovnotehniške fakultete ljubljanske univerze (NTF) in kot direktorica Mednarodnega centra za kemijske študije.

IFLA 2003 Berlin

V Berlinu je od 1. do 9. avgusta 2003 potekala letna konferenca IFLA pod naslovom Access Point Library: Media – Information – Culture (Knjižnica kot vstopna točka: mediji – informacije – kultura).

Poročilo s konference LIBER 2003

Letošnja, že 32. letna konferenca (32nd LIBER Annual General Conference Extending the Network: libraries and their partners) združenja evropskih raziskovalnih knjižnic LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche, http://www.kb.dk/guests/intl/liber/) se je odvijala v Rimu, v prostorih Bibliotece nazionale centrale (http://www.bncrm.librari.beniculturali.it).