Iskalniki in iskanja na svetovnem spletu

Pri iskanju na svetovnem spletu in internetu smo lahko dokaj neuspešni, če uporabljamo napačne iskalne pripomočke in če teh ne obvladamo dovolj. Situacija se precej spremeni, če imamo osnovna znanja, ki omogočajo izbiro nam primernih iskalnih pripomočkov in ustreznejšo uporabo le-teh.

Poročilo z zasedanja ISO/TC 46

Med 8. in 12. majem letos so v Berlinu potekali sestanki različnih delovnih skupin posameznih pododborov TC 46 (Technical Committee – Information and documentation, Tehnicni odbor 46) pri ISO {International Organization for Standardization, Mednarodna organizacija za standardizacijo).