Implementacija normativne kontrole v sistemu COBISS

Opisane so začetne faze projekta implementacije normativne kontrole v sistemu COBISS: analiza imen in predmetnih oznak v vzajemni bazi podatkov COBIB, kreiranje prototipne baze podatkov CONOR in priprava delovne verzije priročnika za COMARC/A, format za normativne podatke.