Delavnica DOK_SIS 2010

V Krajnski Gori v hotelu Larix je potekalo od 22. do 24. septembra 2010 mednarodno posvetovanje: Sistemi za upravljanje z dokumenti DOK_SIS 2010, ki ga vsako leto organizira Media.doc, društvo informatikov, mikrofilmarjev in dokumentalistov.

Konferenca ESREA 2010

Konferenca ESREA 2010 z naslovom Adult learning in Europe – understanding diverse meanings and contexts (Izobraževanje odraslih v Evropi – razumevanje različnih pomenov in sobesedil/okoliščin) je potekala od 23. do 26. 9. 2010 v Linkoepingu na Švedskem.