Knjižničarstvo in tehnološki razvoj proti knjižnici brez knjig

Poklic opredeljuje predvsem delo, ki ga človek opravlja v družbeni delitvi dela. Tradicionalni bibliotekarski poklic nima monopola nad delom, ki ga opravljajo digitalni bibliotekarji. V primeru digitalnih bibliotekarjev ne gre več za star poklic bibliotekarja, temveč za nov poklic, za katerega še nimamo ustreznega poimenovanja in tudi natančno ne vemo, kako se bo odvijala specializacija znotraj njega.

Mag. Peter Tomaž Dobrila

Peter Tomaž Dobrila je po osnovnem poklicu računalničar in je začel kot asistent na FERI v Mariboru, sicer pa je zelo prepoznavno ime iz težavnih let družbene preobrazbe, pri kateri so imeli študentje pomembno vlogo.

Sestanek delovne skupine ERA IST

Tempusov projekt JEP 16059/2001 Izgradnja kooperativne knjižnične mreže visokošolskih knjižnic v Srbiji bo mrežo univerzitetnih in fakultetnih knjižnic organiziral v enoten sistem, ki bo zagotavljal boljše pogoje za izmenjavo podatkov, racionalno nabavo v knjižnicah in boljši dostop do publikacij znotraj in zunaj Srbije.