Izboljševanje kakovosti kataloga WorldCat

PDF

OCLC-jev katalog WorldCat se približuje 475 milijonom bibliografskih zapisov. Veliko teh zapisov so ročno kreirali člani OCLC-jeve kooperative po vsem svetu, mnoge druge pa so v katalog WorldCat dodale velike in manjše ustanove, nacionalne knjižnice, ustanove s področja kulturne dediščine ali podeželske splošne knjižnice. Članek se osredotoča na kontrolo kakovosti bibliografske baze podatkov, in sicer s historičnega in sedanjega zornega kota, s štirih povezanih vidikov. Ti vidiki so: ohranjanje validacije OCLC-MARC v skladu z nenehno spreminjajočim se formatom MARC 21, konkretno prizadevanje po postopni zamenjavi nivojev kodiranja, ki jih je določil OCLC, s tistimi, ki so opredeljeni v MARC 21, zgodovina programske opreme za samodejno odkrivanje in reševanje dvojnikov in naše delo o ažuriranju bibliografskih formatov in standardov (Bibliographic Formats and Standards (BFAS)), kakor se kaže v četrtem poglavju tega dela (»When to Input a New Record«), ki govori o tem, kdaj vnesti nov zapis.

Leto:

Letnik / številka: 

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz2025003
12. 5. 2020
2025003
Share This