Vdor elektronskega dokumenta v literaturo: Izkušnje z revijo Locutio on-line

PDF

Literarni jezik je zbirnik vseh parcialnih funkcij jezika v enotni in samostojni izročilni funkciji. V njem se danes dogaja prava laboratorijska revolucija. Z računalniškim, digitalnim zapisom izginja tako končno stanje dokumenta kakor tudi njegove tehnološko in družbeno petrificirane oblike. Od obrobnosti, ki jih je napovedala literarna raba v šestdesetih ali sedemdesetih letih, prehaja ta proces v ospredje in odpira vprašanje percepcije in recepcije elektronskega zapisa kot samostojnega medija. Pomembno je, da se socialno opogumijo programi, ki vpeljujejo rabo digitalnega besedila. Ena od takšnih oblik je prva slovenska online literarna revija Locutio on-line, njena zgodba pa je tudi prikaz novih razmerij med jezikom in pisavo.

Leto:

Letnik / številka: 

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz0302082
30. 6. 2003
/
Share This