Radiofrekvenčna identifikacija za zagotavljane varovanja in samopostrežno izposojo enot v knjižnicah

PDF

Sistemi za radiofrekvenčno identifikacijo (RFID) se v knjižnicah že približno 5 let uporabljajo za identifikacijo knjig, samopostrežno izposojo, preprečevanje tatvin in vodenje zalog. Uporaba teh aplikacij lahko znatno zmanjša stroške dela, izboljša storitve za uporabnike, zmanjša število ukradenih knjig in zagotovi stalno posodabljanje seznama knjižničnih enot. V tem članku so predstavljene tehnične značilnosti sodobnega sistema RFID, kar naj bi olajšalo ovrednotenje različnih sistemov. Najpomembnejši rezultat je, da se lahko v knjižnicah, odkar je na voljo nova generacija čipov RFID po standardu ISO 15693, uporabljajo nemonopolni sistemi. S to tehnologijo knjižnice niso več ves čas svojega obstoja odvisne od enega samega ponudnika.

Leto:

Letnik / številka: 

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz0302090
30. 6. 2003
/
Share This