Poklicna deontologija, samourejanje in etika v informacijski družbi

PDF

IFIP se s poklicnimi deontološkimi kodeksi ukvarja že zadnjih deset let. Na podlagi teh izkušenj so se naučili marsičesa, kar je zelo verjetno uporabno na vseh tehničnih področjih, zlasti še, če je odprto vprašanje povezano z informacijsko družbo. Danes poudarjajo instrumente samourejanja v družbi, za katero velja, da so pravni instrumenti vezani na geografsko območje in torej niso globalni. Skupina IFIP-SIG9.2.2 je predlagala klasifikacijo nekaterih od teh instrumentov in jih analizirala. Na podlagi poklicnih deontoloških trditev in instrumentov za samourejanje je videti, da se določena področja ukvarjajo s pripravo splošnega okvirja za urejanje informacijske družbe. Večinoma velja, da se temu posveča zlasti etika. Zastavlja pa se tudi vprašanje, ali ne gre bolj za samozaščitni odnos kot za zaščito strank, kupcev ali državljanov. Kako v te trditve in instrumente vpeljati etično razmišljanje, ostaja izziv, ki ga bo treba uvrstiti na dnevni red Svetovnega vrha o informacijski družbi.

Leto:

Letnik / številka: 

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz0304166
31. 12. 2003
/
Share This