Elektronski arhivi znanstvenih in strokovnih dokumentov

PDF

Prehod v elektronsko obliko publiciranja odpira in postopoma zaostruje vprašanje ohranjanja elektronskih virov, ki so dokaj neobstojni. Ohranjanje elektronskih virov je bilo do sedaj dokaj neuspešno, zato se poizkuša z elektronskimi arhivi, ki so sposobni ohranjati elektronske vire. Prispevek podaja shemo zasnove elektronskega arhiva za znanstvene in strokovne dokumente in obravnava možnosti ohranjanja zapisov zaradi opuščanja formatov zapisov in tehnologij za njihov prikaz. Relativno skromne izkušnje z elektronskimi arhivi v svetu in pri nas so narekovale problemski pristop k zasnovi elektronskega arhiva. Časovni okvir za elektronsko arhiviranje je sto in več let. Tak časovni okvir je za informacijske sisteme današnjega časa in metode njihovega snovanja doslej neizkustveno področje.

Leto:

Letnik / številka: 

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz0302064
30. 6. 2003
/
Share This